Anunt licitatie masa lemnoasa fasonata + lista loturilor pt. licitatie din productia anului 2018 – 2019

Anunt licitatie masa lemnoasa fasonata + lista loturilor pt. licitatie din productia anului 2018 – 2019

 1. Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic Valea Hategului RA, loc. Densus, nr. 35, jud. Hunedoara, tel/fax 0254/775045, os.valeahategului@gmail.com.
 2. Data si ora desfasurarii licitatiei: 07.06.2019 ora 10:00.
 3. Locul desfasurarii licitatiei: Densus, nr. 35, jud. Hunedoara.
 4. Tipul licitatiei: licitatie publica cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis.
 5. Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guver
 6. Data si ora organizarii preselectiei: 04.06.2019 ora 10:00.
 7. Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatia de masa lemnoasa fasonata, va fi inaintata de catre agentii economici care doresc sa participe la licitatie in conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietare publica, aprobat prin HC 715/2017 si se poate trimite prin posta sau se va depune direct la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului, respectiv Densus nr. 35, jud. Hunedoara, pana cel tarziu la data de 03.06.2019 ora 16:00.
 8. Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul produselepadurii.ro.
 9. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie 944 mc voum net,si 47.2 mc coaja, din care pe natura de sorotimente
 • bustean furnir tehnic  /FA = 140 mc volum net si 7 mc coaja
 • bustean gater C1/FA = 330 mc vol net si 16.5 mc coaja
 • bustean gater C2/FA = 250 mc vol net si 12.5 mc coaja
 • bustean gater C3/FA = 180 mc vol net si 9 mc coaja
 • bustean gater C2/MO = 21 mc vol net si 1.05 mc coaja
 • bile manele /MO = 23 mc vol net si 1.15 mc coaja

10. Masa lemnoasa fasonata care se ofera spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

11. Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatie se poate adjudeca prin negociere, in aceasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare

12. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Ocolului Silvic Valea Hategului, incepand cu data de 28.05. 2019, valoarea caietului de sarcini fiind 100 lei + TVA

13. Alte informatii privind masa lemnoasa/lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecate, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferente.

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:

a) nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic

b) nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contractului

c) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia

d) a fost incheiat in termen contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, iar valoarea garantiei, cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautinuii prevazute de art 66, alin (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei, de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate

14. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei:

 • Sef Ocol Silvic ing. Dragnesc Septimiu Ioan, tel 0762257830
 • Resp. Productie ing. Gruescu Adrian Nicusor, tel 0762257846
 • La tel Ocol 0254775045 sau prin email la os.valeahategului@gmail.com

⬇ Descarca anuntul licitatiei in format PDF

⬇ Descarca lista de partizi in format PDF

Comments are closed.