Anunt privind organizarea licitaţiei de vanzare de masa lemnoasa pe picior din productia anului 2018 din data de 13.02.2018

Anunt privind organizarea licitaţiei de vanzare de masa lemnoasa pe picior din productia anului 2018 din data de 13.02.2018

 1. Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic Valea Hategului RA, loc. Densus, nr. 35, jud. Hunedoara, tel/fax 0254/775045, os.valeahategului@gmail.com.
 2. Data si ora desfasurarii licitatiei: 13.12.2018 ora 10:00.
 3. Locul desfasurarii licitatiei: Densus, nr. 35, jud. Hunedoara.
 4. Tipul licitatiei: licitatie publica cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat.
 5. Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guver
 6. Data si ora organizarii preselectiei: 10.12.2018 ora 10:00.
 7. Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 07.12.2018 ora 14:00.
 8. Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul osvaleahategului.ro si pe site-ul ocoalederegim.ro.
 9. Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licitatie 1596 mc,

din care pe natura de produse:

 • secundare: 1732 (mc)

si, respectiv, pe specii si grupe de specii:

 • rasinoase: 893 (mc)
 • fag: 145 (mc)
 • qvercinee: 4 (mc)
 • diverse tari: 343 (mc)
 • diverse moi: 211 (mc)

Volumul de masa lemnoasa pe picior neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute in regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare.

Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 04:12.2018 la pretul de 100 lei fara TVA

Taxa de participare este de 150 lei fara TVA, si se achita obligatoriu pana in ziua licitatiei la ora 10:00

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei/negocierii:

 • in cazul in care in urma licitatiei adjudecatorul nu semneaza contractul in termenul de 10 zile lucratoare, vor fi contactate toate societatile care au depus oferte valide cu ocazia licitatiei in vederea negocierii masei lemnoase necontractate, la o data si o ora stabilita de ocolul silvic si care va fi comunicata ulterior agentilor economici.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei.

— Persoane de contact: ing. Dragnesc Septimiu Ioan, ing. Danciu Andrei, ec. Tasala Rodica, tel/fax 0254/775045, os.valeahategului@gmail.com

anunt-si-partizi-licitatie-13.12.2018

 

⬇ Descarca anuntul licitatiei si lista de partizi in format PDF

Comments are closed.