Categorie: Licitatie material lemnos fasonat

Anunt licitatie masa lemnoasa fasonata + lista loturilor pt. licitatie din productia anului 2018 – 2019

Anunt licitatie masa lemnoasa fasonata + lista loturilor pt. licitatie din productia anului 2018 – 2019

 1. Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic Valea Hategului RA, loc. Densus, nr. 35, jud. Hunedoara, tel/fax 0254/775045, os.valeahategului@gmail.com.
 2. Data si ora desfasurarii licitatiei: 07.06.2019 ora 10:00.
 3. Locul desfasurarii licitatiei: Densus, nr. 35, jud. Hunedoara.
 4. Tipul licitatiei: licitatie publica cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis.
 5. Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guver
 6. Data si ora organizarii preselectiei: 04.06.2019 ora 10:00.
 7. Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatia de masa lemnoasa fasonata, va fi inaintata de catre agentii economici care doresc sa participe la licitatie in conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietare publica, aprobat prin HC 715/2017 si se poate trimite prin posta sau se va depune direct la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului, respectiv Densus nr. 35, jud. Hunedoara, pana cel tarziu la data de 03.06.2019 ora 16:00.
 8. Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul produselepadurii.ro.
 9. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie 944 mc voum net,si 47.2 mc coaja, din care pe natura de sorotimente
 • bustean furnir tehnic  /FA = 140 mc volum net si 7 mc coaja
 • bustean gater C1/FA = 330 mc vol net si 16.5 mc coaja
 • bustean gater C2/FA = 250 mc vol net si 12.5 mc coaja
 • bustean gater C3/FA = 180 mc vol net si 9 mc coaja
 • bustean gater C2/MO = 21 mc vol net si 1.05 mc coaja
 • bile manele /MO = 23 mc vol net si 1.15 mc coaja

10. Masa lemnoasa fasonata care se ofera spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

11. Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatie se poate adjudeca prin negociere, in aceasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare

12. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Ocolului Silvic Valea Hategului, incepand cu data de 28.05. 2019, valoarea caietului de sarcini fiind 100 lei + TVA

13. Alte informatii privind masa lemnoasa/lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecate, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferente.

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:

a) nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic

b) nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contractului

c) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia

d) a fost incheiat in termen contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, iar valoarea garantiei, cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautinuii prevazute de art 66, alin (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei, de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate

14. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei:

 • Sef Ocol Silvic ing. Dragnesc Septimiu Ioan, tel 0762257830
 • Resp. Productie ing. Gruescu Adrian Nicusor, tel 0762257846
 • La tel Ocol 0254775045 sau prin email la os.valeahategului@gmail.com

⬇ Descarca anuntul licitatiei in format PDF

⬇ Descarca lista de partizi in format PDF

Anunt privind organizarea licitatiei de vanzare de masa lemnoasa fasonata din productia anului 2018

Anunt privind organizarea licitatiei de vanzare de masa lemnoasa fasonata din productia anului 2018

1.Organizatorul licitatiei : Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., cu sediul in localitatea Densus, nr. 35, jud. Hunedoara, având telefon 0254-775045, FAX 0254-775045 și adresa de e-mail: os.valeahategului@gmail.com                                                               

2.Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 02.11.2018 ora 10:00                                                                                         

3.Locul desfasurarii licitatiei : O.S. Vl. Hategului, com. Densus, nr. 35,jud Hunedoara  

4.Tipul licitatiei: Licitatie publica in plic inchis.                                                          

5.Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 715/2017.                                                                                                                        

6.Data şi ora organizării preselecţiei:.30.10.2018 ora12:00                                                                       

7.Data şi ora-limită până la care pot fi depuse documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie :  documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatia de masa lemnoasa fasonata, va fi inaintata de catre agentii economici care doresc sa participle la licitatie in conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin HG 715/2017 si se poate trimite prin posta sau se va depune direct la sediul R.P.L. OCOLUL SILVIC VALEA HATEGULUI R.A.,respectiv Densus,nr.35,judetul Hunedoara, pana cel tarziu in data de 29.10.2018 ora 14.00              

8.Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă se regasesc in caietul de sarcini si sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.produselepadurii.ro.

9.Volumul total  de lemn fasonat oferit la licitaţie 935 m3 volum net si 35 mc coaja, din care pe natură de sortimente:

 • bustean gater FA-C1 = 200 mc vol net si 10 mc coaja
 • bustean gater FA-C2 = 300 mc vol net si 15 mc coaja
 • bustean gater FA-C3 = 200 mc vol net si 10 mc coaja
 • lemne de foc MO = 200 mc vol brut

10.Masa lemnoasă fasonata care se oferă spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

11.Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

12.Caietul de sarcini poate fi procurat la sediul Ocolului Silvic Valea Hategului, începând cu data de 23.10.2018,valoarea caietului de sarcini fiind de 100 lei+TVA

13.Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate,  stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecate, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.                                 

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;

b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;

c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

14.Pentru informații și date suplimentare va puteți adresa organizatorului licitatiei :

SEF  OCOL-ING.DRAMNESC  SEPTIMIU,TEL.:0762257830

RESP.PRODUCTIE-TEHN.SANDU EUGEN,TEL0762257832

-la telefon ocol 0254-775 045, la FAX 0254-775 045 și prin e-mail os.valeahategului@gmail.com

Organizator licitatie,

Regia Publica Locala Ocolul Silvic ValeaHategului R.A.

Anunt-si-lista-partizi-licitatie-masa-lemnoasa-18.06.018

 

⬇ Descarca anuntul licitatiei si lista de partizi in format PDF

Anunt privind organizarea licitatiei de vanzare de masa lemnoasa fasonata din productia anului 2018

Anunt privind organizarea licitatiei de vanzare de masa lemnoasa fasonata din productia anului 2018

1.Organizatorul licitatiei : Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., cu sediul in localitatea Densus, nr. 35, jud. Hunedoara, având telefon 0254-775045, FAX 0254-775045 și adresa de e-mail: os.valeahategului@gmail.com                                                               

2.Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 18.06.2018 ora 10:00                                                                                         

3.Locul desfasurarii licitatiei : O.S. Vl. Hategului, com. Densus, nr. 35,jud Hunedoara  

4.Tipul licitatiei : Licitatie publica in plic inchis.                                                          

5.Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 715/2017.                                                                                                                        

6.Data şi ora organizării preselecţiei:.21.05.2018 ora12:00                                                                       

7.Data şi ora-limită până la care pot fi depuse documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie :  documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatia de masa lemnoasa fasonata, va fi inaintata de catre agentii economici care doresc sa participle la licitatie in conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin HG 715/2017 si se poate trimite prin posta sau se va depune direct la sediul R.P.L. OCOLUL SILVIC VALEA HATEGULUI R.A.,respectiv Densus,nr.35,judetul Hunedoara, pana cel tarziu in data de 14.06.2017 ora 14.00              

8.Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă se regasesc in caietul de sarcini si sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ulwww.produselepadurii.ro.

9.Volumul total  de lemn fasonat oferit la licitaţie 1528 m3 volum net si 75.8 mc coaja,din care pe natură de sortimente:

– bustean furnir tehnic FA =  50 mc vol net si 2.5 mc coaja

– bustean gater FA-C1      = 340 mc vol net si 17 mc coaja

– bustean gater FA-C2      = 510  mc vol net si 25.5 mc coaja

– bustean gater FA-C3      = 390  mc vol net si 19 mc coaja

– bustean gater PAM-C 2  =    3 mc vol net si 0.15 mc coaja

– bustean gater GO-C 2     =    3 mc vol net si 0.15 mc coaja

– bustean gater MO-C1      =  60 mc vol net si 3 mc coaja

– bustean gater MO-C2      =  59 mc vol net si 3 mc coaja

– bile manele   MO             = 113 mc vol net si 5.5 mc coaja

10.Masa lemnoasă fasonata care se oferă spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

11.Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

12.Caietul de sarcini poate fi procurat la sediul Ocolului Silvic Valea Hategului, începând cu data de 11.06.2018,valoarea caietului de sarcini fiind de 100 lei+TVA

13.Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate,  stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecate, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.                                 

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;

b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;

c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

14.Pentru informații și date suplimentare va puteți adresa organizatorului licitatiei :

SEF  OCOL-ING.DRAMNESC  SEPTIMIU,TEL.:0762257830

RESP.PRODUCTIE-TEHN.SANDU EUGEN,TEL0762257832

-la telefon ocol 0254-775 045, la FAX 0254-775 045 și prin e-mail os.valeahategului@gmail.com

Organizator licitatie,

Regia Publica Locala Ocolul Silvic ValeaHategului R.A.

Anunt-si-lista-partizi-licitatie-masa-lemnoasa-18.06.018

 

⬇ Descarca anuntul licitatiei si lista de partizi in format PDF