Proces verbal negociere masa lemnoasa pe picior din 21.03.2019

Proces verbal negociere masa lemnoasa pe picior din 21.03.2019

Data și locul desfășurării negocierii: 21.03.2019, ora 11:00, Sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., Densus,  nr. 35, jud. Hunedoara.

Membrii comisiei de licitaţie prezenți:

  • ing. Danciu Andrei – Preşedinte;
  • ec.Tasala Rodica – Membru;
  • ing. Virvoni Mirela Alisa – Membru;
  • Bugari Aurora – Membru;
  • ing.Gruescu Adrian– Secretar

Obiectul negocierii și prețul de pornire:

  • Grupajul de partizi nr.2-Primaria General Berthelot-volum 625 mc-pret pornire grupaj 90 lei/mc,conform listei de partizi anexa nr. 1 din caietul de sarcini.

Solicitanții care au îndeplinit condițiile pentru negocierea din data de 21.03.2019:

  • SC FOREST GEMIR SRL

Rezultatul negocierii:

-Pentru grupajul nr.2 la licitatia din 21.03.2019  s-a depus o oferta de 90 lei/mc de catre SC FOREST GEMIR SRL.Fiind singura societate care a depus oferta valida si a respectat conditiile de a participa la licitatie s-a trecut la negocierea masei lemnoase pretul stabilit prin negociere fiind cel de pornire,90 lei/mc/GRUPAJ

Termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare:

  • 10 zile.

Comisia de negociere:

-ing. Danciu Andrei _______________________________

-ec. Tasala Rodica ________________________________

-ing. Virvoni Mirela Alisa_______________________________

-Bugari Aurora____________________________

– ing.Gruescu Adrian____________________________

FIRME PARTICIPANTE LA NEGOCIEREA  DIN 21.03.2019

⬇ Descarca procesul verbal in format PDF

 

Comments are closed.