Proces verbal de preselectie pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior din 21.03.2019

Proces verbal de preselectie pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior din 21.03.2019

Preselectia operatorilor economici / grupuri de operatori economici care au depus cereri de inscriere la licitatia de masa lemnoasa pe picior organizata  de RPL OS Vl. Hategului in data de 21.03.2019 se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoasae din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. 715/2017.

Locul si data desfasurarii preselectiei : sediul RPL O.S. Vl. Hategului RA in data de 18.03.2019, ora 10,00.

Anuntul publicitar s-a facut pe site-ul  HYPERLINK  “http://www.ocoalederegim.ro/” www.ocoalederegim.ro, pe site-ul  HYPERLINK  “http://www.ocoalederegim.ro/” www.osvaleahategului.ro precum si la sediul ocolului. Acesta a prevazut data de 15.03.2019, ora 14,00 ca termen limita de depunere a documentatiilor pentru participare la licitatie la sediul RPL O.S. Vl. Hategului, din Densus , nr. 35, jud. Hunedoara.

Comisia de preslectie numita prin Decizia Sefului de Ocol nr. 16/12.12.2018 avand in componenta urmatorii membrii:

          Presedinte – ing.Truta Ion

          Secretar    – ing. Gruescu Adrian

          Membru   – casier Iorgoni Iuliana Ramona

          Pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior s-a inscris  un singur operator economic :

         

SC  FOREST GEMIR SRL cu cererea inregistrata la solicitant sub nr. 3025/14.03.2019 si la O.S. Vl. Hategului sub nr. 1480/14.03.2019    

SC  FOREST GEMIR SRL  – anexeaza urmatoarele documente:

– certificat constatator

– certificat de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera valabil, cu anexa completat la zi

– certificat de inregistrare

– declaratie privind situatia completarii la zi a atestatului de exploatare

– declaratiepe propria raspundare ca nu are datorii fata de administratorii de paduri .

– declaratie privind apartenenta / neapartenenta la un grup de operatori economic

– declaratiepe propria raspundare privind capacitatea de procesare

– cazier tehnic de exploatare

Comisia de preselectie hotataste urmatoarele: admite  societatea la licitatie.

Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal intr-un exemplar.

⬇ Descarca procesul verbal in format PDF

Comments are closed.