Autor: alin

Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 01.03.2018

Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 01.03.2018

Data și locul desfășurării licitației: 01.03.2018, ora 10:00, Sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., Densus,  nr. 35, jud. Hunedoara. Modul de anunțare a licitaței:

Membrii comisiei de licitaţie prezenți:

 • ing. Danciu Andrei – Preşedinte;
 • ec.Tasala Rodica – Membru;
 • ing. Virvoni Mirela Alisa – Membru;
 • Bugari Aurora – Membru;
 • tehn. Sancu Eugen – Secretar

Tipul licitației:

 • licitație publică in plic închis pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior.

Obiectul licitației și prețul de pornire:

 • Grupajul de partizi nr.1-Primaria Rachitova-volum 4419mc-pret pornire grupaj 167 lei/mc,conform listei de partizi anexa nr. 1 din caietul de sarcini

Solicitanții care au îndeplinit condițiile de admitere la licitatie in urma preselectiei din data de 26.02.2018:

 • SC ALDONA PREST SRL
 • SC TRANSALPINA FAN SRL
 • SC LACUL CODRILOR SRL
 • SC TANI DANONA SRL
 • TSG GOLUMBUT FOREST SRL

Solicitantii care nu au fost admisi in urma preselectiei:

 • SC FOREST GEMIR SRL – are datorii fata de RPL OS Valea Hategului RA

Solicitantii care au platit garantia si taxa de participare si au dreptul de a depunde oferta:

 • SC ALDONA PREST SRL
 • SC TRANSALPINA FAN SRL
 • SC LACUL CODRILOR SRL
 • SC TANI DANONA SRL
 • TSG GOLUMBUT FOREST SRL

Câștigătorul licitației pentru grupajul de partizi și prețul oferit: Castigatorul licitatiei in urma deschiderii ofertelor in plic inchis este TSG GOLUMBUT FOREST SRL care a facut oferta de 201 lei/mc Reprezentanții oficiali ai participanților:

 • SC ALDONA PREST SRL-Malea Todirica
 • SC TRANSALPTINA FAN SRL-Stefan Ion
 • SC LACUL CODRILOR SRL-Bande Adin
 • SC TANI DANONA SRL-Bistrian Daniel
 • SC TSG GOLUMBUT FOREST SRL-Sas Corina

Termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare:

 • 10 zile.

Observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației: – fișa de desfășurare și dovada plăților garanției de licitației constituie anexe la prezentul proces-verbal.

P.V-rezultat-licitatie-01.03.2018

⬇Descarca Proces Verbal in format PDF privind desfasurarea si rezultatul licitatiei

Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 19.02.2018

Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 19.02.2018

Data și locul desfășurării licitației: 19.02.2018, ora 10:00, Sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., Densus,  nr. 35, jud. Hunedoara. Modul de anunțare a licitaței:

Membrii comisiei de licitaţie prezenți:

 • ing. Danciu Andrei – Preşedinte;
 • ec.Tasala Rodica – Membru;
 • ing. Virvoni Mirela Alisa – Membru;
 • Bugari Aurora – Membru;
 • tehn. Sancu Eugen – Secretar

Tipul licitației:

 • licitație publică in plic închis pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior.

Obiectul licitației și prețul de pornire:

 • Grupajul de partizi nr.1-Primaria Rachitova-volum 4419mc-pret pornire grupaj 167 lei/mc,conform listei de partizi anexa nr. 1 din caietul de sarcini

Solicitanții care au îndeplinit condițiile de admitere la licitatie in urma preselectiei din data de 14.02.2018:

 • S.C. AI WOOD SPEDITION SRL
 • SC CEF IMPEX SRL
 • SC ALDONA PREST SRL
 • SC AGRO MONTANA SRL
 • SC LACUL CODRILOR SRL
 • SC TANI DANONA SRL
 • TSG GOLUMBUT FOREST SRL
 • SC EXPO TRANS NMN SRL
 • SC IONE&CRISS SRL

Solicitanții care au fost admisi in urma preselectiei dar care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație prin neplata garantiilor,a taxei de inscriere la licitatie,nu s-au prezentat la ora stabilita pentru licitatie sau alte motive:

 • S.C. AI WOOD SPEDITION SRL-nu s-a prezentat si nu a depus garantía si taxa de participare
 • SC CEF IMPEX SRL-nu s-a prezentat si un a depus garantía si taxa de participare
 • SC ALDONA PREST SRL- nu a depus taxa de participare
 • SC AGRO MONTANA SRL nu s-a prezentat si nu a depus garantía si taxa de participare
 • SC LACUL CODRILOR SRL-un a depus oferta in plic inchis
 • SC TANI DANONA SRL- nu a depus taxa de participare
 • SC EXPO TRANS NMN SRL- nu a depus taxa de participare
 • SC IONE&CRISS SRL-nu a depus taxa de participare si nu s-a prezentat

Solicitanții care au îndeplinit condițiile de participare la licitatie si de a licita:

 • SC TSG GOLUMBUT FOREST SRL

Câștigătorul licitației pentru grupajul de partizi și prețul oferit: -nu s-a adjudecat deoarece a fost depusa o singura oferta,restul firmelor nu au platit taxa de participare sau nu au depus oferta. Reprezentanții oficiali ai participanților:

 • SC ALDONA PREST SRL-Malea Todirica
 • SC LACUL CODRILOR SRL-Bande Adin
 • SC TANI DANONA SRL-Bistrian Daniel
 • SC EXPO TRANS NMN SRL-Preda Ionut
 • SC IONE&CRISS SRL-Feier Ionela Iuliana
 • SC TSG GOLUMBUT FOREST SRL-Sas Corina

Termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare:

 • 10 zile.

Observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației: – fișa de desfășurare și dovada plăților garanției de licitației constituie anexe la prezentul proces-verbal.

rezultat-licitatie-19.02.2017-proces-verbal

⬇Descarca Proces Verbal in format PDF privind desfasurarea si rezultatul licitatiei

Anunt privind organizarea licitaţiei de vanzare de masa lemnoasa pe picior din productia anului 2018 — 01.03.2018

Anunt privind organizarea licitaţiei de vanzare de masa lemnoasa pe picior din productia anului 2018 — 01.03.2018

 1. Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic Valea Hategului RA, loc. Densus, nr. 35, jud. Hunedoara, tel/fax 0254/775045, os.valeahategului@gmail.com.
 2. Data si ora desfasurarii licitatiei: 01.03.2018 ora 10:00.
 3. Locul desfasurarii licitatiei: Densus, nr. 35, jud. Hunedoara.
 4. Tipul licitatiei: licitatie publica cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat.
 5. Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 715/2017.
 6. Data si ora organizarii preselectiei: 26.03.2018 ora 10:00.
 7. Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 23.03.2018 ora 14:00.
 8. Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul osvaleahategului.ro si pe site-ul ocoalederegim.ro.
 9. Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licitatie 4419 mc,

din care pe natura de produse:

 • produse principale: 2687 (mc);
 • secundare: 1732 (mc)

si respectiv, pe specii si grupe de specii:

 • rasinoase: 519 (mc)
 • fag: 3722 (mc)
 • qvercinee: 16 (mc)
 • diverse tari: 102 (mc)
 • diverse moi: 16 (mc)

Volumul total de lemn fasonat la licitatie: 0 mc Alte informatii privind masa lemnoasa/lemnul fasonat care se ofera spre vanzare: ……………………………………………………………………………………………………

 • Volumul de masa lemnoasa pe picior neadjudecat NU se supune procedurii de vanzare, prin negociere in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare
 • Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 08.02.2018
 • Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei/negocierii

…………………………………………………………………………………………………..

 • Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei.

Persoane de contact: ing. Dragnesc Septimiu Ioan, ing. Danciu Andrei, ec. Tasala Rodica, tel/fax 0254/775045, os.valeahategului@gmail.com

ANUNT-LICITATIE-01.03.2018-SI-LISTA-PARTIZI

⬇ Descarca anuntul licitatiei si lista de partizi in format PDF

Anunt privind organizarea licitatiei de vanzare de masa lemnoasa pe picior din productia anului 2018

Anunt privind organizarea licitatiei de vanzare de masa lemnoasa pe picior din productia anului 2018

 1. Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic Valea Hategului RA, loc. Densus, nr. 35, jud. Hunedoara, tel/fax 0254/775045, os.valeahategului@gmail.com.
 2. Data si ora desfasurarii licitatiei: 19.02.2018 ora 10:00.
 3. Locul desfasurarii licitatiei: Densus, nr. 35, jud. Hunedoara.
 4. Tipul licitatiei: licitatie publica cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat.
 5. Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 715/2017.
 6. Data si ora organizarii preselectiei: 14.02.2018 ora 10:00.
 7. Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 13.02.2018 ora 16:00.
 8. Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul osvaleahategului.ro si pe site-ul ocoalederegim.ro.
 9. Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licitatie 4419 mc,

din care pe natura de produse:

 • produse principale: 2687 (mc);
 • secundare: 1732 (mc)

si respectiv, pe specii si grupe de specii:

 • rasinoase: 519 (mc)
 • fag: 3722 (mc)
 • qvercinee: 16 (mc)
 • diverse tari: 102 (mc)
 • diverse moi: 16 (mc)

Volumul total de lemn fasonat la licitatie: 0 mc Alte informatii privind masa lemnoasa/lemnul fasonat care se ofera spre vanzare: ……………………………………………………………………………………………………

 • Volumul de masa lemnoasa pe picior neadjudecat NU se supune procedurii de vanzare, prin negociere in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare
 • Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 08.02.2018
 • Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei/negocierii

…………………………………………………………………………………………………..

 • Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei.

Persoane de contact: ing. Dragnesc Septimiu Ioan, ing. Danciu Andrei, ec. Tasala Rodica, tel/fax 0254/775045, os.valeahategului@gmail.com

⬇ Descarca anuntul licitatiei si lista de partizi in format PDF