Category: Rezultate licitatii

Proces verbal negociere masa lemnoasa pe picior din 21.03.2019

Proces verbal negociere masa lemnoasa pe picior din 21.03.2019

Data și locul desfășurării negocierii: 21.03.2019, ora 11:00, Sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., Densus,  nr. 35, jud. Hunedoara.

Membrii comisiei de licitaţie prezenți:

 • ing. Danciu Andrei – Preşedinte;
 • ec.Tasala Rodica – Membru;
 • ing. Virvoni Mirela Alisa – Membru;
 • Bugari Aurora – Membru;
 • ing.Gruescu Adrian– Secretar

Obiectul negocierii și prețul de pornire:

Citeste mai departe Citeste mai departe

Proces verbal de preselectie pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior din 21.03.2019

Proces verbal de preselectie pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior din 21.03.2019

Preselectia operatorilor economici / grupuri de operatori economici care au depus cereri de inscriere la licitatia de masa lemnoasa pe picior organizata  de RPL OS Vl. Hategului in data de 21.03.2019 se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoasae din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. 715/2017.

Locul si data desfasurarii preselectiei : sediul RPL O.S. Vl. Hategului RA in data de 18.03.2019, ora 10,00.

Anuntul publicitar s-a facut pe site-ul  HYPERLINK  “http://www.ocoalederegim.ro/” www.ocoalederegim.ro, pe site-ul  HYPERLINK  “http://www.ocoalederegim.ro/” www.osvaleahategului.ro precum si la sediul ocolului. Acesta a prevazut data de 15.03.2019, ora 14,00 ca termen limita de depunere a documentatiilor pentru participare la licitatie la sediul RPL O.S. Vl. Hategului, din Densus , nr. 35, jud. Hunedoara.

Citeste mai departe Citeste mai departe

Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 01.03.2018

Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 01.03.2018

Data și locul desfășurării licitației: 01.03.2018, ora 10:00, Sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., Densus,  nr. 35, jud. Hunedoara. Modul de anunțare a licitaței:

Membrii comisiei de licitaţie prezenți:

 • ing. Danciu Andrei – Preşedinte;
 • ec.Tasala Rodica – Membru;
 • ing. Virvoni Mirela Alisa – Membru;
 • Bugari Aurora – Membru;
 • tehn. Sancu Eugen – Secretar

Tipul licitației:

 • licitație publică in plic închis pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior.

Obiectul licitației și prețul de pornire:

 • Grupajul de partizi nr.1-Primaria Rachitova-volum 4419mc-pret pornire grupaj 167 lei/mc,conform listei de partizi anexa nr. 1 din caietul de sarcini

Solicitanții care au îndeplinit condițiile de admitere la licitatie in urma preselectiei din data de 26.02.2018:

 • SC ALDONA PREST SRL
 • SC TRANSALPINA FAN SRL
 • SC LACUL CODRILOR SRL
 • SC TANI DANONA SRL
 • TSG GOLUMBUT FOREST SRL

Solicitantii care nu au fost admisi in urma preselectiei:

 • SC FOREST GEMIR SRL – are datorii fata de RPL OS Valea Hategului RA

Solicitantii care au platit garantia si taxa de participare si au dreptul de a depunde oferta:

 • SC ALDONA PREST SRL
 • SC TRANSALPINA FAN SRL
 • SC LACUL CODRILOR SRL
 • SC TANI DANONA SRL
 • TSG GOLUMBUT FOREST SRL

Câștigătorul licitației pentru grupajul de partizi și prețul oferit: Castigatorul licitatiei in urma deschiderii ofertelor in plic inchis este TSG GOLUMBUT FOREST SRL care a facut oferta de 201 lei/mc Reprezentanții oficiali ai participanților:

 • SC ALDONA PREST SRL-Malea Todirica
 • SC TRANSALPTINA FAN SRL-Stefan Ion
 • SC LACUL CODRILOR SRL-Bande Adin
 • SC TANI DANONA SRL-Bistrian Daniel
 • SC TSG GOLUMBUT FOREST SRL-Sas Corina

Termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare:

 • 10 zile.

Observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației: – fișa de desfășurare și dovada plăților garanției de licitației constituie anexe la prezentul proces-verbal.

P.V-rezultat-licitatie-01.03.2018

⬇Descarca Proces Verbal in format PDF privind desfasurarea si rezultatul licitatiei