Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 01.03.2018

Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 01.03.2018

Data și locul desfășurării licitației: 01.03.2018, ora 10:00, Sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., Densus,  nr. 35, jud. Hunedoara. Modul de anunțare a licitaței:

Membrii comisiei de licitaţie prezenți:

 • ing. Danciu Andrei – Preşedinte;
 • ec.Tasala Rodica – Membru;
 • ing. Virvoni Mirela Alisa – Membru;
 • Bugari Aurora – Membru;
 • tehn. Sancu Eugen – Secretar

Tipul licitației:

 • licitație publică in plic închis pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior.

Obiectul licitației și prețul de pornire:

 • Grupajul de partizi nr.1-Primaria Rachitova-volum 4419mc-pret pornire grupaj 167 lei/mc,conform listei de partizi anexa nr. 1 din caietul de sarcini

Solicitanții care au îndeplinit condițiile de admitere la licitatie in urma preselectiei din data de 26.02.2018:

 • SC ALDONA PREST SRL
 • SC TRANSALPINA FAN SRL
 • SC LACUL CODRILOR SRL
 • SC TANI DANONA SRL
 • TSG GOLUMBUT FOREST SRL

Solicitantii care nu au fost admisi in urma preselectiei:

 • SC FOREST GEMIR SRL – are datorii fata de RPL OS Valea Hategului RA

Solicitantii care au platit garantia si taxa de participare si au dreptul de a depunde oferta:

 • SC ALDONA PREST SRL
 • SC TRANSALPINA FAN SRL
 • SC LACUL CODRILOR SRL
 • SC TANI DANONA SRL
 • TSG GOLUMBUT FOREST SRL

Câștigătorul licitației pentru grupajul de partizi și prețul oferit: Castigatorul licitatiei in urma deschiderii ofertelor in plic inchis este TSG GOLUMBUT FOREST SRL care a facut oferta de 201 lei/mc Reprezentanții oficiali ai participanților:

 • SC ALDONA PREST SRL-Malea Todirica
 • SC TRANSALPTINA FAN SRL-Stefan Ion
 • SC LACUL CODRILOR SRL-Bande Adin
 • SC TANI DANONA SRL-Bistrian Daniel
 • SC TSG GOLUMBUT FOREST SRL-Sas Corina

Termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare:

 • 10 zile.

Observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației: – fișa de desfășurare și dovada plăților garanției de licitației constituie anexe la prezentul proces-verbal.

P.V-rezultat-licitatie-01.03.2018

⬇Descarca Proces Verbal in format PDF privind desfasurarea si rezultatul licitatiei

Comments are closed.