Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 19.02.2018

Rezultatul licitatiei pentru vanzare de masa lemnoasa pe picior din 19.02.2018

Data și locul desfășurării licitației: 19.02.2018, ora 10:00, Sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului R.A., Densus,  nr. 35, jud. Hunedoara. Modul de anunțare a licitaței:

Membrii comisiei de licitaţie prezenți:

 • ing. Danciu Andrei – Preşedinte;
 • ec.Tasala Rodica – Membru;
 • ing. Virvoni Mirela Alisa – Membru;
 • Bugari Aurora – Membru;
 • tehn. Sancu Eugen – Secretar

Tipul licitației:

 • licitație publică in plic închis pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior.

Obiectul licitației și prețul de pornire:

 • Grupajul de partizi nr.1-Primaria Rachitova-volum 4419mc-pret pornire grupaj 167 lei/mc,conform listei de partizi anexa nr. 1 din caietul de sarcini

Solicitanții care au îndeplinit condițiile de admitere la licitatie in urma preselectiei din data de 14.02.2018:

 • S.C. AI WOOD SPEDITION SRL
 • SC CEF IMPEX SRL
 • SC ALDONA PREST SRL
 • SC AGRO MONTANA SRL
 • SC LACUL CODRILOR SRL
 • SC TANI DANONA SRL
 • TSG GOLUMBUT FOREST SRL
 • SC EXPO TRANS NMN SRL
 • SC IONE&CRISS SRL

Solicitanții care au fost admisi in urma preselectiei dar care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație prin neplata garantiilor,a taxei de inscriere la licitatie,nu s-au prezentat la ora stabilita pentru licitatie sau alte motive:

 • S.C. AI WOOD SPEDITION SRL-nu s-a prezentat si nu a depus garantía si taxa de participare
 • SC CEF IMPEX SRL-nu s-a prezentat si un a depus garantía si taxa de participare
 • SC ALDONA PREST SRL- nu a depus taxa de participare
 • SC AGRO MONTANA SRL nu s-a prezentat si nu a depus garantía si taxa de participare
 • SC LACUL CODRILOR SRL-un a depus oferta in plic inchis
 • SC TANI DANONA SRL- nu a depus taxa de participare
 • SC EXPO TRANS NMN SRL- nu a depus taxa de participare
 • SC IONE&CRISS SRL-nu a depus taxa de participare si nu s-a prezentat

Solicitanții care au îndeplinit condițiile de participare la licitatie si de a licita:

 • SC TSG GOLUMBUT FOREST SRL

Câștigătorul licitației pentru grupajul de partizi și prețul oferit: -nu s-a adjudecat deoarece a fost depusa o singura oferta,restul firmelor nu au platit taxa de participare sau nu au depus oferta. Reprezentanții oficiali ai participanților:

 • SC ALDONA PREST SRL-Malea Todirica
 • SC LACUL CODRILOR SRL-Bande Adin
 • SC TANI DANONA SRL-Bistrian Daniel
 • SC EXPO TRANS NMN SRL-Preda Ionut
 • SC IONE&CRISS SRL-Feier Ionela Iuliana
 • SC TSG GOLUMBUT FOREST SRL-Sas Corina

Termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare:

 • 10 zile.

Observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației: – fișa de desfășurare și dovada plăților garanției de licitației constituie anexe la prezentul proces-verbal.

rezultat-licitatie-19.02.2017-proces-verbal

⬇Descarca Proces Verbal in format PDF privind desfasurarea si rezultatul licitatiei

Comments are closed.